2022-05-17 08:00Nieuws

Fristads vermindert zijn uitstoot met bijna 40 procent

Werkkledingfabrikant Fristads heeft zijn CO2-uitstoot in scope 1 en 2 sinds 2018 met bijna 40 procent verminderd. Dat is de kernboodschap van het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van het bedrijf, dat vandaag wordt uitgebracht. Meer energie-efficiënte faciliteiten en een overgang naar meer groene energie zorgen voor het grootste deel van de reductie.

"De kledingproductie mag het klimaat niet meer belasten dan nodig is en de meeste uitstoot vindt plaats in de productiefase. Dankzij ons werk aan de ontwikkeling van een milieuproductverklaring hebben we onze klimaatimpact op kledingstukniveau in kaart gebracht en kunnen we dus prioriteit geven aan acties die veel effect hebben, zoals het optimaliseren van ons magazijn en onze productie, maar ook het plannen van transporten", aldus Anders Hülse, CEO van Fristads.

Dit jaar wordt in het duurzaamheidsverslag voor het eerst de klimaatimpact van Fristads opgenomen in de zogeheten scope 3, die indirecte emissies in de hele waardeketen omvat - van de materialen die worden ingekocht en het energieverbruik van de leveranciers, tot het transport en de verwerking van de producten nadat ze versleten zijn.

"Het meten van scope 3 is zowel uitdagend als opwindend geweest. Onze milieuproductverklaringen hebben ons waardevolle gegevens opgeleverd en nu beschikken we over een proces voor dit deel van de rapportage," aldus Lisa Rosengren, hoofd R&D Raw Material bij Fristads.

Sinds 2018 heeft Fristads haar uitstoot van broeikasgassen met 39,5 procent verminderd als het gaat om directe uitstoot en indirecte uitstoot van elektriciteit (scope 1 en 2). In scope 3 is de uitstoot met 2 procent gedaald ten opzichte van 2019. Als gevolg van de pandemie zijn er meer luchttransporten uitgevoerd dan voorheen, en Fristads heeft ook grotere hoeveelheden producten naar huis gebracht om de voorraden hoog te houden en bestellingen van klanten veilig te stellen - factoren die van invloed zijn geweest op de uitstoot in scope 3.

"We hoopten op een steviger reductie in scope 3, ook al vermoedden we dat die niet zo substantieel zou zijn. Nu moeten we het tempo van onze overgang opvoeren om het doel van een halvering van onze emissies tegen 2030 te bereiken," aldus Lisa Rosengren.

De uitstoot van warmteproductie en verwarming in de eigen bedrijfsvoering van Fristads is sinds 2018 met respectievelijk 60 procent en 27 procent gedaald. De emissies van bedrijfsauto's zijn echter met 25 procent gestegen, wat een gevolg is van de groei van het bedrijf en de uitbreiding op nieuwe markten. Ondertussen zijn de emissies van luchttransporten in 2021 met 106 procent gestegen ten opzichte van 2019.

Fristads is lid van Stica (Swedish Textile Initiative for Climate Action) en brengt sinds 2018 de uitstoot van broeikasgassen in kaart. De textielindustrie is verantwoordelijk voor in totaal 4-8 procent van de klimaatbeïnvloedende emissies in de wereld, en bijna 80 procent van deze uitstoot vindt plaats tijdens de productie.

Feiten: Scope 1, 2 en 3

- Scope 1 omvat directe broeikasgasemissies uit bronnen die door een onderneming worden gecontroleerd. Het gaat bijvoorbeeld om broeikasgasemissies van voertuigen en machines die het bedrijf bezit of least, olieketels voor verwarming, en verbranding van kolen, benzine of olie in fabrieken die het bedrijf bezit.  

- Scope 2 bestaat uit indirecte uitstoot van elektriciteit, d.w.z. verbruik van elektriciteit, stadsverwarming en stadskoeling.

- Scope 3 omvat indirecte broeikasgasemissies, met uitzondering van gekochte energie, die buiten het bedrijf plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om materiaalgebruik, woon-werkverkeer van werknemers, zakenreizen en de productie van apparatuur, maar ook om de verwerking, het gebruik en de verwerking aan het einde van de levensduur van verkochte producten.

Bron: Tricorona Climate Partner

Fristads’ uitstoot in scope 1, 2 en 3.

YEAR

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Total

2018/2019

928

1,026

62,557

 

2021

678

504

61,295

62,477

Reduction from baseline year

-27%

-51%

 -2%

 

Voor de analyse van 2021 heeft Fristads de reikwijdte van de scopes gewijzigd door ook de merken Leijona en Kansas in het resultaat op te nemen, evenals de productie in Riga en Stryi. Dat betekent dat de emissies alleen kunnen worden vergeleken met de referentiejaren 2018 (scope 1 en 2) en 2019 (scope 3), die sinds het laatste duurzaamheidsverslag zijn geactualiseerd.

Lees hier meer over Fristads’ duurzaamheidsinspanningen en download het laatste Duurzaamheidsrapport hier.


Onderwerpen: Duurzaamheid

Over Fristads

Fristads heeft zich sinds 1925 gefocust op de ontwikkeling van duurzame en functionele werkkleding, altijd met professionals in gedachten en met innovatie en duurzaamheid als drijfveren. Ons kledingassortiment omvat zowel klassieke als eigentijdse kleding voor een breed scala aan sectoren en onze kleding voldoet aan de hoogste normen als het gaat om kwaliteit, veiligheid en comfort. Fristads maakt deel uit van de Hultafors Group, die eigendom is van Investment Latour AB, en biedt een breed portfolio aan producten en merken voor professionele vakmensen. Lees meer over Fristads op www.fristads.com.


Contactpersoon

Joyce Elsinga
Marketing Coordinator Benelux
Joyce Elsinga