2024-04-23 07:30Nieuws

Klimaatimpact Fristads lager dan eerder gedacht

Fristads Hi Vis GreenFristads Hi Vis Green

De Zweedse werkkledingfabrikant Fristads heeft zijn methodes voor het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen verfijnd door feitelijke gegevens van de productie te gebruiken in plaats van gemiddelden en schattingen uit de industrie. De nieuwe gegevens laten zien dat de klimaatimpact van Fristads' productie 31 procent lager is dan eerder werd aangenomen.

De textielindustrie is zeer divers en omvat alles van werkkledingfabrikanten tot fast fashion-bedrijven. Toch worden ze vaak over één kam geschoren wanneer analisten klimaatgegevens berekenen. Hoewel het gebruik van industriegemiddelden en schattingen voor klimaatberekeningen een goed uitgangspunt kan zijn als er geen andere gegevens beschikbaar zijn, kan de nauwkeurigheid van de resultaten beperkt zijn. Toen Fristads begon met het rechtstreeks verzamelen van actuele milieugegevens van hun leveranciers, als onderdeel van hun ontwikkeling van een milieuproductverklaring (EPD) voor kleding, verbeterde hun inzicht in de impact van de productie aanzienlijk. Voor het basisjaar 2022 toonde de nieuwe methodologie aan dat de uitstoot 31 procent lager was dan eerder gedacht.

"Dit laat echt zien dat het cruciaal is om je klimaatberekeningen te baseren op actuele gegevens. Dankzij onze ontwikkeling van de EPD voor kleding hebben we nu de juiste gegevens op de juiste plaats, waardoor we een veel beter inzicht krijgen in de uitstoot die plaatsvindt in onze toeleveringsketens," aldus Lisa Rosengren, Head of R & D Raw Material bij Fristads.

Minder uitstoot per product
Een EPD is een door een derde partij geverifieerde levenscyclusanalyse van een product die de totale milieu-impact laat zien, van het ontwerp van het kledingstuk tot de levering aan het magazijn van Fristads. Sinds Fristads in 2019 zijn eerste collectie kledingstukken met EPD introduceerde, heeft het bedrijf het aantal milieuvriendelijke producten geleidelijk uitgebreid. Vandaag de dag biedt het bedrijf kleding met EPD's in de meeste belangrijke productcategorieën. Daarnaast werkt het bedrijf systematisch aan het vervangen van conventioneel geproduceerde materialen in hun producten door duurzamere alternatieven. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan het verminderen van Fristads uitstoot per geproduceerd product van 7,39 kg in 2022 tot 6,09 kg in 2023, een daling van 18 procent.

"Bij Fristads streven we ernaar om de industrie te leiden op het gebied van duurzaamheid en al onze afdelingen zijn betrokken bij het werk om de impact van onze producten op het milieu te minimaliseren. We kunnen nu zien dat dit werk vruchten begint af te werpen," aldus Anne Nilsson, Director of Marketing and Sustainability bij Fristads.

Scope 3-uitstoot met 47 procent gedaald
Fristads heeft de absolute doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50 procent te hebben verminderd ten opzichte van het basisjaar 2022*. In het onlangs gepubliceerde duurzaamheidsverslag van Fristads voor 2023 is de uitstoot in Scope 1 en 2 met 5 procent gedaald ten opzichte van 2022, terwijl de uitstoot in Scope 3 met 47 procent is gedaald. Aangezien 97 procent van de uitstoot van het bedrijf plaatsvindt in Scope 3 - ingekochte goederen en diensten - is dat waar Fristads zich het meest op richt wat betreft duurzaamheid.

"We doen ons uiterste best om langdurige zakelijke relaties met onze leveranciers te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat ze onze normen op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid begrijpen en naleven. Om onze uitstoot in de toekomst te verminderen, zullen we de inspanningen van onze leveranciers ondersteunen om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, productieprocessen te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen", aldus Petra Öberg Gustafsson, Managing Director van Fristads.

Lees het volledige rapport hier.

* IIn 2023 sloot Fristads' eigenaar Hultafors Group zich aan bij het Science Based Targets Initiative, waardoor Fristads zijn referentiejaar moest wijzigen naar 2022. Voorheen gebruikten ze het basisjaar 2018 voor Scope 1 en 2 en het basisjaar 2019 voor Scope 3.


Onderwerpen: Duurzaamheid

Over Fristads

Fristads heeft zich sinds 1925 gefocust op de ontwikkeling van duurzame en functionele werkkleding, altijd met professionals in gedachten en met innovatie en duurzaamheid als drijfveren. Ons kledingassortiment omvat zowel klassieke als eigentijdse kleding voor een breed scala aan sectoren en onze kleding voldoet aan de hoogste normen als het gaat om kwaliteit, veiligheid en comfort. Fristads maakt deel uit van de Hultafors Group, die eigendom is van Investment Latour AB, en biedt een breed portfolio aan producten en merken voor professionele vakmensen. Lees meer over Fristads op www.fristads.com.


Contactpersoon

Joyce Elsinga
Marketing Coordinator Benelux
Joyce Elsinga